Quảng cáo 1
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện
  3. Sự kiện

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH

TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Bạn đã thành thục các thành ngữ tiếng Anh chưa?

Bạn có tự tin về vốn từ vựng tiếng Anh của mình?

Vốn từ vựng là thước đo đơn lẻ có thể đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn nhanh chóng và chính xác nhất. Hay nói cách khác, từ vựng là nền tảng căn bản trước khi bạn bước vào chinh phục đỉnh cao tiếng Anh 

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Đây là một bài kiểm tra nhanh trực tuyến miễn phí sẽ giúp bạn đánh giá trình độ sử dụng vốn từ vựng tiếng Anh của mình. Hãy cùng ISEC làm thử nhé!

Bài kiểm tra này chỉ làm trong vòng 2 phút và nhớ là không được dùng từ điển đâu đấy!

 

GOOD LUCK!

sheeps or sheep

1. 

Many sheeps  Many sheep


Lose something or Loose something

2. 

Lose something Loose something

 

alot or a lot

3. 

 Alot  A lot

 

Several pieces of advice or Several advices

4. 

 Several pieces of advice   Several advices

 

Three deer or Three deers

5. 

 Three deer   Three deers

 

they or they're
 6. 

 There, They're, Their  There, Their, They're

 

Had agreed or Would have agreed

7. 

 Had agreed   Would have agreed


who or whom

8.    

 Do you see who I see?   Do you see whom I see?

 

pronoun

9. 

Travel   Smiling  
Exactly!    They


Many grapefruit or Grapefruits

10.  

Many grapefruit    Grapefruits

 

Lice or Louse

11. 

Lice    Louse


Effects or Affects

12. 

 Effects Affects  

 

Allowed or Aloud

13. 

 Allowed Aloud  


Past or Passed

14.  

 Past   Passed

 answer

1. Many sheep 8. Do you see whom I see?
2.  Lose something 9.  They
3.  A lot 10.  Many grapefruit
4.  Several pieces of advice  11.  Louse
5.  Three deer 12.  Effects
6. There, Their, They're 13 Allowed
7.  Had agreed 14.  Passed

Thời gian:

Địa điểm: Trung tâm anh ngữ ISEC - 50 Hàm Nghi, Đà Nẵng

KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH

TÔI MUỐN ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH NÀY

Chứng nhận

  • Chứng nhận 1
  • Chứng nhận 2
  • Chứng nhận 3
Hãy gọi cho chúng tôi

0901 126 626

Hoặc để chúng tôi

Gọi lại cho bạn

  • Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân không?

Quảng cáo 2
Loading...