Quảng cáo 1

Đảm Bảo SAT 1980+

SAT là kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học 4 năm tại Hoa Kỳ do tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board của Mỹ tổ chức thi và quản lý.

SAT I (SAT Reasoning) kiểm tra kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, với thang điểm từ 600 đến 2400. Điểm cao trên 1800 là lợi thế khi nộp đơn vào những đại học xếp hạng cao.

Đặc biệt, để có cơ hội tốt ở những đại học trong top 50 thì điểm SAT cần trên 2000

SAT là kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học 4 năm tại Hoa Kỳ do tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board của Mỹ tổ chức thi và quản lý.

SAT I (SAT Reasoning) kiểm tra kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, với thang điểm từ 600 đến 2400. Điểm cao trên 1800 là lợi thế khi nộp đơn vào những đại học xếp hạng cao.

Đặc biệt, để có cơ hội tốt ở những đại học trong top 50 thì điểm SAT cần trên 2000

SAT là kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học 4 năm tại Hoa Kỳ do tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board của Mỹ tổ chức thi và quản lý.

SAT I (SAT Reasoning) kiểm tra kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, với thang điểm từ 600 đến 2400. Điểm cao trên 1800 là lợi thế khi nộp đơn vào những đại học xếp hạng cao.

Đặc biệt, để có cơ hội tốt ở những đại học trong top 50 thì điểm SAT cần trên 2000

SAT là kỳ thi chuẩn hóa tuyển sinh vào đại học 4 năm tại Hoa Kỳ do tổ chức giáo dục phi lợi nhuận College Board của Mỹ tổ chức thi và quản lý.

SAT I (SAT Reasoning) kiểm tra kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề, với thang điểm từ 600 đến 2400. Điểm cao trên 1800 là lợi thế khi nộp đơn vào những đại học xếp hạng cao.

Đặc biệt, để có cơ hội tốt ở những đại học trong top 50 thì điểm SAT cần trên 2000

Chứng nhận

  • Chứng nhận 1
  • Chứng nhận 2
  • Chứng nhận 3
Hãy gọi cho chúng tôi

0901 126 626

Hoặc để chúng tôi

Gọi lại cho bạn

  • Bạn có muốn nhận tư vấn miễn phí để cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân không?

Quảng cáo 2
Loading...